രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് 4,847.78 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി

  രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ ആസ്തി പുറത്തുവിട്ട്‌ ദി അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് (ADR). 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിരിയ്ക്കുന്നത്‌. 7 ദേശീയ പാര്‍ട്ടികളുടെയും 44 പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളുടെയും വിവരങ്ങളാണ് എ.ഡി.ആറിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളത്.   രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാഷ്ട്രീയ... Read more »
error: Content is protected !!