വള്ളിക്കോട്ട് ഇരുനില വീടും 26.5 സെന്റ്‌ സ്ഥലവും വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

ചന്ദനപ്പള്ളി കോന്നി റോഡില്‍ വള്ളിക്കോട്ട് ഇരുനില വീടും 26.5 സെന്റ്‌ സ്ഥലവും വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

Area Land :26.5cent
Home sqfeet :4250sqft
Location : Chandanappally -Konni Main Road, Near PDUP School vallicode 
Bedroom Bath attached -4
Living Room, Dining,Kitchen, Work Area, Home Theatre Room
ph:9074890128

error: Content is protected !!