കോന്നി സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിൽ ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു

 

കോന്നി സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിൽ ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു. പുനലൂര്‍ മൂവാറ്റുപുഴ റോഡു വികസനവുമായി ബന്ധപെട്ടു ഏറെ നാളായി ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു . ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് പ്രകാശിപ്പിച്ചു

error: Content is protected !!