ബിലീവേഴ്സ് ചര്‍ച്ച് മെഡിക്കല്‍ സെന്‍റര്‍ ,കോന്നി

                                    ബിലീവേഴ്സ് ചര്‍ച്ച് മെഡിക്കല്‍ സെന്‍റര്‍ ,കോന്നി
                                                            ഫോണ്‍ : 0468-2245666,2246777

 

                                                        വിദഗ് ധ ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങള്‍

ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍

ഗൈനക്കോളജി

ശിശുരോഗ വിഭാഗം

വൃക്ക രോഗ വിഭാഗം

ത്വക്ക് രോഗ വിഭാഗം

ദന്ത രോഗ വിഭാഗം

ഡയബറ്റോളജി

അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം

ജനറല്‍ സര്‍ജറി

കാര്‍ഡിയോളജി

ഇ എന്‍ റ്റി വിഭാഗം

ആയുര്‍വേദം

ഫിസിയോതെറാപ്പി,ഡയാലിസിസ്
അത്യാഹിത വിഭാഗം
FULL AUTOMATED LABORATORY
DIGITAL X-RAY,ECG

ECHO ,TMT,OPERATION THEATRE
EMERGENCY 24 HOUR SERVICE

error: Content is protected !!