കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോമിലൂടെ പരസ്യങ്ങള്‍ നല്‍കാം

 

കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : സ്ഥാപന പരസ്യങ്ങള്‍ , വസ്തു,വീട് വില്‍പ്പന പരസ്യങ്ങള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോമിലൂടെ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് നല്‍കാം . ബന്ധപ്പെടുക :
കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം പരസ്യ വിഭാഗം :8156933031 . 6235361234 (വാട്സ് ആപ്പ് )

സ്വാഗതം www.konnivartha.com ( konni first internet media )
ജന നന്മയില് അധിഷ്ഠിതമായ ജനകീയ വാര്ത്തകള്
കോന്നി വാര്ത്ത ഡോട്ട് കോം
www.konnivartha.com ( konni first internet media )
കോന്നി വാര്ത്ത ഡോട്ട് കോം / വാര്ത്തകള് ,അറിയിപ്പുകള്
https://konnivartha.com/ (ഓണ്ലൈന് ന്യൂസ് പോര്ട്ടല് )
online news portal
കോന്നി വാര്‍ത്ത ഫേസ് ബുക്ക് പേജിലേക്ക് സ്വാഗതം
https://www.facebook.com/www.konnivartha   
കോന്നി വാര്‍ത്ത ഹെല്‍ത്തി ഫാമിലി ഫേസ് ബുക്ക് ഗ്രൂ പ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം
https://www.facebook.com/konnivarthahealth 
കോന്നി വാര്‍ത്ത എഫ് എം ഫേസ് ബുക്ക്
https://www.facebook.com/KONNIFM  
കോന്നി വാര്‍ത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം
https://www.facebook.com/groups/2173110959467502
കോന്നി വാര്‍ത്ത റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഫേസ് ബുക്ക് പേജ്
https://www.facebook.com/konnirealestate    
കോന്നി വാര്‍ത്ത വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം
https://chat.whatsapp.com/Gf2mWyK7LMQ2QJwIsQWzMj
കോന്നി വാര്‍ത്ത വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം
https://chat.whatsapp.com/HQkKbcO9VaS9x0bY3xIJs7
കോന്നി വാര്‍ത്ത വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം
https://chat.whatsapp.com/GMnvVEnnCzcLAxV8MgDqGZ 
കോന്നി വാര്‍ത്ത വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം https://chat.whatsapp.com/DEBlEvCs9A0JwM4TZ07CGY
തൊഴില്‍ അവസരങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്
കോന്നി വാര്‍ത്ത ജോബ് പോര്‍ട്ടല്‍ വാട്സ്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം
https://chat.whatsapp.com/HJAZEBxFEFgC62FtQM75sj
കോന്നി റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം
വസ്തു, വീട് വില്‍പ്പന പരസ്യങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും
https://chat.whatsapp.com/ETNs9ZUyMPJ5vvSS4NU40E
കോന്നി വാര്‍ത്ത ജോബ് പോര്‍ട്ടല്‍ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം
https://t.me/konnyvartha  
കോന്നി വാര്‍ത്ത ട്വിറ്റര്‍ പേജ്
twitter : https://twitter.com/konni_vartha
കോന്നി വാര്‍ത്ത ഇന്‍സ്റ്റം ഗ്രാം
instagram: https://www.instagram.com/konni.vartha/
Signal :
കോന്നി വാർത്ത സിഗ്നൽ സോഷ്യൽ മീഡിയായിലേക്ക് സ്വാഗതം
https://signal.group/#CjQKIFLycMk7xFoTfi9Q3pGu3gqdr_s98dfsU2zXARlHlK1MEhDEwqNa72AB827NnE7Dedtw
കോന്നി വാര്‍ത്ത യു ട്യൂബ് ചാനല്‍
error: Content is protected !!