നിപ പ്രതിരോധം ജില്ലകൾ ജാഗ്രത തുടരണം

നിപ പ്രതിരോധം ജില്ലകൾ ജാഗ്രത തുടരണം: മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ജില്ലകളിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ യോഗം ചേർന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി നിപ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ജില്ലകൾ ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. സ്ഥിതിഗതികൾ... Read more »
error: Content is protected !!