” കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം”

 

തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ ,സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിപ്പുകള്‍ , പ്രവാസി വിഷയങ്ങള്‍ , കൃഷി വാര്‍ത്തകള്‍ , പ്രാദേശിക വാര്‍ത്തകള്‍ , സംസ്ഥാന ,ദേശീയ ,രാജ്യാന്തര വാര്‍ത്തകള്‍ എന്നിവ കൃത്യതയോടെ അറിയുവാന്‍” കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം” ഓണ്‍ലൈന്‍ ന്യൂസ് പോര്‍ട്ടല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക . ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള രാജ്യാന്തര , ദേശീയ, പ്രാദേശിക പരസ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ .

വാര്‍ത്തകള്‍ ,പരസ്യം എന്നിവ അറിയിക്കാം
8281888276 ( വാട്ട്സ് ആപ്പ് ) email: konnivartha@gmail.com webmail:info@konnivartha.com
konni vartha,post box no: 26 ,konni

online news portal link: https://konnivartha.com/
face book page link :https://www.facebook.com/www.konnivartha
whatsapp link: https://chat.whatsapp.com/HQkKbcO9VaS9x0bY3xIJs
Telegram link : https://t.me/konnyvartha
twitter link : https://twitter.com/konni_vartha
instagram link: https://www.instagram.com/konni.vartha/?hl=en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!