റബ്ബര്‍ തടി ആവശ്യം ഉണ്ട്

 

കോന്നി മേഖലയില്‍ നിന്നും റബ്ബര്‍ തടികള്‍ ആവശ്യം ഉണ്ട് .(വാഹനം കടന്നു ചെല്ലുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം )ഇടനില ആവശ്യമില്ല ( 8606965244 വാട്ട്സ് ആപ്പ് മെസേജ് )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!