കോന്നിയില്‍ എല്ലാ സൌകര്യവുമുള്ള വീട് വാടകയ്ക്ക്

കോന്നി ടൌണിന് സമീപം എല്ലാ സൌകര്യവുമുള്ള വീട് വാടകയ്ക്ക് ( 4 ബെഡ് റൂം , അത്യാവശ്യ വീട്ട് ഉപകരണങ്ങള്‍ ( ഫര്‍ണിച്ചര്‍ ) യഥേഷ്ടം ജലസേചനം , വാഹന സൌകര്യം ).
ഫാമിലിക്ക് മുന്‍ഗണന : 8281888276 ( വാട്സ്സ് ആപ് ) ( മറ്റ് ഏജന്‍സി ആവശ്യമില്ല )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!