പുതിയ വീട് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

പുതിയ വീട് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

കോന്നി ആനകൂടിനു സമീപം 6 സെന്റ് സ്ഥലവും രണ്ടു കിടപ്പ് മുറിയും ഹാളും രണ്ട് അടുക്കളയും ചേർന്ന പുതിയ വീട് വിൽപനയ്ക്ക്(റോഡ്‌ ,കിണർ ,പൈപ്പ് വെള്ളം ) ( ഇടനില ആവശ്യമില്ല) : ഫോൺ : 8281888276 ,9656572635 (വാട്സ് ആപ് )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!