ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ല (വെരിക്കോസ് വെയിൻ ,പൈൽസ്)

ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ല (വെരിക്കോസ് വെയിൻ ,പൈൽസ്)
എത്ര കൂടിയ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ,പൈൽസ് എന്നീ രോഗത്തിന് ശ്വാശ്വത പരിഹാരം . ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ വിദഗ്ധ ചികിത്സാ സൗകര്യം . ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റർ എട്ടാമത് സ്ഥാപനം കോന്നി പൂങ്കാവിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി .24 മണിക്കൂറും എമർജൻസി വിഭാഗം ,ലാബ് ,കിടത്തി ചികിത്സാ സൗകര്യം വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ പാരാമെഡിക്കൽ വിഭാഗം ,ആംബുലൻസ് സർവീസ് .

ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റർ , പൂങ്കാവ്‌ ,കോന്നി പത്തനംതിട്ട ജില്ല,കേരളം phone:9061167444,9061169444

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!