ഡോക്ടർ ജെറി മാത്യു നയിക്കുന്ന അസ്ഥി രോഗ നിർണ്ണയ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

ഡോക്ടർ ജെറി മാത്യു നയിക്കുന്ന അസ്ഥി രോഗ നിർണ്ണയ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം
———————–
“കോന്നി വാർത്ത ഡോട്ട് കോം ” ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പോർട്ടറിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത അസ്ഥി രോഗ നിർണ്ണയ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ ജെറി മാത്യു നയിക്കുന്ന മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഉടൻ കോന്നിയിൽ നടക്കും . അസ്ഥി രോഗ സംബന്ധമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ സേവനം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനു ” കോന്നി വാർത്ത ” മുൻ‌തൂക്കം നൽകുന്നത് .
മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിലെ പരിശോധനകൾ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ് . .

മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ മുൻകൂട്ടി പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം :
പേര് , വയസ്സ് ,വിലാസം , ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ താഴെകാണുന്ന വിലാസത്തിലോ , വാട്സ് ആപ്പ് നമ്പറിലോ അയക്കുക .
www .konnivartha .com (healthy family )
post box no :26
konni
pathanamthitta (dist )
pin :689691
phone :8281888276 (വാട്സ് ആപ്പ് )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!