പുലരി ഡിസൈന്‍ മാജിക്

പുലരി ഡിസൈന്‍ മാജിക്
കോന്നി,പത്തനംതിട്ട
ഫോണ്‍ :9947040438 (പി .എസ് രവി )
……………..
ആരുടേയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന വിധം ബൈക്കുകളിലും ,ഹെല്‍മറ്റിലും,കാറിലും വെത്യസ്ത ചിത്രീകരണ മികവ്,ഓയില്‍ പെയിന്റിംഗ് ,ത്രീ ഡീ ലെറ്റര്‍ ,ടെക്കര്‍ ആര്‍ട്ട്‌ ,വീടുകള്‍,ഓഫീസ് എന്നിവിടെ കമനീയ ചിത്രീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് കോന്നിയില്‍ നിന്നുള്ള വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!