വാടകയ്ക്ക് വാഹനം

  കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : ഇൻഫർമേഷൻ പബ്‌ളിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ പ്രിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഡയറക്‌ട്രേറ്റിൽ പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ നിരക്കിൽ വാടകയ്ക്ക് വാഹനം ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് കരാർ. 2014ന് ശേഷമുള്ള ടൊയോട്ട ഇന്നോവ വാഹനം ആയിരിക്കണം. രാവിലെ എട്ടു... Read more »
error: Content is protected !!