ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ മെഡൽ

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ മെഡൽ Tokyo 2020: Mirabai Chanu becomes 1st Indian weightlifter to win silver in Olympics   ഒളിമ്പിക്‌സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ മെഡൽ നേട്ടം. ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെള്ളി മെഡൽ നേടിത്തന്നത് മീരാബായ് ചാനുവാണ്. ക്ലീൻ ആന്റ് ജെർക്ക്... Read more »
error: Content is protected !!