പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇന്നത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാര്‍ത്തകള്‍ (07/06/2021 )

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇന്നത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാര്‍ത്തകള്‍ (07/06/2021 ) 40 മുതല്‍ 44 വയസു വരെയുള്ളവരുടെ വാക്സിനേഷന്‍ നാളെ (8) മുതല്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ 40 മുതല്‍ 44 വയസു വരെയുള്ളവരുടെ വാക്സിനേഷന്‍ ( ജൂണ്‍... Read more »
error: Content is protected !!