കുട്ടികൾക്കായി സ്കൂൾ ചുമരുകളെ ചിത്രം കൊണ്ട് മനോഹരമാക്കി അധ്യാപകൻ

കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : കൂടൽ ജി വി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിലേക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ ചുമരുകളെ നിറമുള്ള ചിത്രങ്ങളാലലങ്കരിച്ച് സ്കൂളിന്റെ മുന്നൊരുക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വിനോദ് കുമാർ എന്ന അധ്യാപകൻ. . ഒന്നര വർഷത്തിനു ശേഷം സ്കൂളു തുറക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മാനസികോല്ലാസത്തിന് അവസരമൊരുക്കുകയാണ്... Read more »
error: Content is protected !!