നിറപുത്തരി പൂജകൾക്കായി പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട തുറന്നു

നിറപുത്തരി പൂജകൾക്കായി പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട തുറന്നു. 5.40 നും 6 മണിക്കും മദ്ധ്യേയാണ് നിറയും പുത്തരിയും ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. ശേഷം തന്ത്രി ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ പൂജിച്ച കതിരുകൾ ഭക്തർക്ക് പ്രസാദമായി നൽകും. നെയ്യഭിഷേകം, കലശാഭിഷേകം, കളഭാഭിഷേകം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. രാത്രി... Read more »
error: Content is protected !!