കോന്നി ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രം തകര്‍ക്കുവാന്‍ ഉള്ള നീക്കം തടയും

  കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : കോന്നി ഇക്കോ ടൂറിസം സെന്റർ തകർക്കുവാനുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്കെതിരെ ജനകീയ പ്രതിരോധം തീർക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി അംഗം മാത്യു കുളത്തിങ്കൽ പറഞ്ഞു. ആനത്താവളമെന്ന കോന്നിയുടെ പൈതൃകം ഇക്കോ ടൂറിസം നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് യു... Read more »
error: Content is protected !!