സംസ്ഥാനത്തെ നാലാമത്തെ കൗശല്‍ കേന്ദ്ര കോന്നിയില്‍ അനുവദിച്ചു

  സംസ്ഥാന തൊഴില്‍ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഠനകേന്ദ്രമായ കൗശല്‍ കേന്ദ്ര കോന്നിയില്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായതായി അഡ്വ. കെ.യു. ജനീഷ് കുമാര്‍ എംഎല്‍എ അറിയിച്ചു. നിരവധി പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടക്കം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കോന്നിയില്‍ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നവര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നേടത്തക്ക നിലയിലുള്ള പരിശീലനവും, നിര്‍ദേശവും നല്‍കുക... Read more »
error: Content is protected !!