കോന്നി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവുകള്‍ ജനത്തെ അറിയിക്കണം

കോന്നി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവുകള്‍ ജനത്തെ അറിയിക്കണം കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്ന കോന്നി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ താല്‍കാലിക ഒഴിവുകള്‍ പൊതു ജനം അറിയുന്നില്ല എന്ന് ആക്ഷേപം . ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താല്‍കാലിക ഒഴിവുകള്‍ പൊതു ജനത്തെ അറിയിച്ചു... Read more »
error: Content is protected !!