കോന്നി മേഖലയിലെ ആദിവാസി ഊരില്‍ സൌജന്യ ആയൂര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പു നടത്തുന്നു

  കോന്നി :തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര പ്രണവംആയുര്‍വേദ നാച്ചറോപതി റിസർച്ച് ഇൻ യോഗ ആശുപത്രിയുടെ നേത്വത്വത്തില്‍ തിങ്കള്‍( 8/7/2019) രാവിലെ മുതല്‍ കോന്നി മേഖലയിലെ ആവണി പ്പാറ , കാട്ടാത്തി ആദിവാസി ഊരുക്കളില്‍ സൌജന്യ ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പു നടത്തുന്നു .ചികില്‍സയും മരുന്നും സൌജന്യമാണ് .... Read more »
error: Content is protected !!