ചെങ്ങറ – കോന്നി റൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ് സർവിസ് നിർത്തി:ആർ.ടി. ഒയ്‌ക്കു പരാതി നല്‍കി 

  konnivartha.com : ചെങ്ങറ – കോന്നി റൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ് സർവിസ് നിർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായി പരാതി. കോന്നിയിൽ നിന്നും അട്ടച്ചാക്കൽ, നാടുകാണി, ചെങ്ങറ വഴി ചെറത്തിട്ട ജംഗ്ഷൻ വരെ ദിവസവും ആറ് ട്രിപ്പുകളാണ് സർവിസ് നടത്തിയിരുന്നത്. മാസങ്ങളായി സർവിസ് മുടങ്ങിയതിനെ... Read more »
error: Content is protected !!