ദേശീയ ഗോവ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ പെരുനാട് നിവാസിനി രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി

ദേശീയ ഗോവ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ പെരുനാട് നിവാസിനി രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി konnivartha.com : ഗോവയിൽ നടന്ന നാലാമത് നാഷണൽ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 200 മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ റാന്നി പെരുനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡ് കക്കാട് കോട്ടുപാറതടത്തിൽ വീട്ടിൽ റെജി കെ വി... Read more »
error: Content is protected !!