പത്തനംതിട്ട കെ.കെ. നായർ ജില്ല സ്റ്റേഡിയം നാഥനില്ലാ കളരി : സലിം പി. ചാക്കോ

  പത്തനംതിട്ട : സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ കായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളു എന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമം നിലനിൽക്കെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വാർഷിക പരിപാടികൾക്കായി പത്തനംതിട്ടകെ.കെ. നായർ ജില്ല സ്റ്റേഡിയം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ജില്ല സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് സലിം പി. ചാക്കോ ആരോപിച്ചു.... Read more »
error: Content is protected !!