മാർത്തോമ്മാ യുവജനസഖ്യം പയ്യനാമൺ സെന്‍റര്‍ കളിത്തട്ട് 2021(ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് )

    കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : കോന്നി പയ്യനാമൺ സെന്റർയുവജന സഖ്യത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെന്ററിലെ യുവാക്കൾക്കായി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് കളിത്തട്ട് 2021 പ്രമാടം രാജീവ്ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചു നടന്നു .പ്രമാടം പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ് നവനീത് എൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. യുവജന സഖ്യം... Read more »
error: Content is protected !!