തണ്ണിത്തോട്  മണ്ണീറ വെള്ളച്ചാട്ടം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അമിനിറ്റി സെന്റർ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു

  konnivartha.com : തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 09 മണ്ണീറയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ടൂറിസം അമിനിറ്റി സെന്റർ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാനും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുവാനും മഴക്കാലത്തും മറ്റും ധാരാളം വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടേയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്നത്   ജൂൺ-ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ-ജനുവരി... Read more »

ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ;പക്ഷെ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയരുത്

കോന്നി:ഇക്കോ ടൂറിസ ത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ അടവി യില്‍ എത്തുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് .ഇഷ്ടം പോലെ വന ഭംഗി നുകര്‍ന്ന് കുട്ട വഞ്ചി സവാരി നടത്തിക്കോ പക്ഷെ മാലിന്യങ്ങള്‍ വലിച്ചെറിയരുത് ,ഇതിന് പ്രത്യേക കുട്ട വച്ചിട്ടുണ്ട് .മാലിന്യം ചവറ്റു കൊട്ടയില്‍ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നും... Read more »
error: Content is protected !!