പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 504 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു ( 30.07.2021)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 504 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു ( 30.07.2021) പത്തനംതിട്ട ജില്ല കോവിഡ് 19 കണ്‍ട്രോള്‍സെല്‍ ബുളളറ്റിന്‍ തീയതി. 30.07.2021 ……………………………………………………………………… പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 504 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ 504 പേര്‍ സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം... Read more »
error: Content is protected !!