ലോകത്തെ അറിയാം ലോകകപ്പിലൂടെ: റാന്നി ബി.ആർ.സിയുടെ തനത് പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി

  konnivartha.com : കുട്ടികളുടെ ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തെ അക്കാദമിക അനുഭവം ആക്കി മാറ്റാനുള്ള റാന്നി ബിആർസിയുടെ തനത് പരിപാടിയായി ‘ലോകത്തെ അറിയാം ലോകകപ്പിലൂടെ’ക്ക് തുടക്കമായി. കടുമീൻചിറ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നാറാണം മൂഴി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ബീന ജോബി ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം... Read more »
error: Content is protected !!