നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ അമിത വില പിൻവലിക്കണം

കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധനയിലും അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി വർദ്ധനവിലും പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രൈവറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ട്ടേഴ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ പത്തനംതിട്ട കളക്ട്രേറ്റ് പടിക്കൽ ധർണ്ണ നടത്തി സിമന്‍റ് , കമ്പി, ക്വാറി ഉൽപ്പന്നകളുടെ വില വർദ്ധന... Read more »
error: Content is protected !!