കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനമുള്ള ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

  കോന്നിയിൽ ഉടന്‍ തുടങ്ങുന്ന പൊതുജന സേവാകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനമുള്ള ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഉടന്‍ ബന്ധപ്പെടുക : ഫോണ്‍ : 8089916701, 9846916701 Read more »
error: Content is protected !!