കാൽഗറി: പാം ഇന്റർനാഷണലിന്  നവനേതൃത്വം

ജോയിച്ചന്‍ പുതുക്കുളം konnivartha.com /കാൽഗറി : പാം ഇന്റർനാഷണൽ പന്തളം NSS പോളിടെക്‌നിക് കോളേജിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടായ്മ.  2007 ൽ UAE യിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു ചെറിയ ആശയം കൂട്ടായ്മയുടെ കരുത്ത്, സൗഹൃദത്തിന്റെ ഊഷ്മളത, കാരുണ്യത്തിന്റെ സഹനത,സ്നേഹത്തിന്റെ ആർദ്രത  ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ... Read more »
error: Content is protected !!