കൊക്കാത്തോട്ടില്‍ വികസനം വേണ്ടേ …? ഒരു എ റ്റി എം ആയാലോ …

കൊക്കാത്തോട്ടില്‍ വികസനം വേണ്ടേ …? ഒരു എ റ്റി എം ആയാലോ … കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : ഇന്ത്യ ബര്‍മ്മ യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യന്‍ ഭാഗത്ത്‌ നിന്നും ഉള്ള അംഗഭംഗം വന്ന പട്ടാളക്കാര്‍ക്ക് അന്നത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൃഷിയ്ക്ക് യോഗ്യമായ... Read more »

കര്‍ഷകരുടെ പരാതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഉടന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം

കര്‍ഷകരുടെ പരാതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഉടന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം : വലിയ തോടിന്‍റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണം : മലവെള്ളം എത്തിയാല്‍ കൃഷി പൂര്‍ണ്ണമായും നശിക്കും     കോന്നി : അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിൽ തൂക്കുപാലം മുറ്റാക്കുഴി ഭാഗത്തെ വലിയ തോടിന്‍റെ... Read more »
error: Content is protected !!