കര്‍ഷകരുടെ പരാതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഉടന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം

കര്‍ഷകരുടെ പരാതിയില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഉടന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം : വലിയ തോടിന്‍റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണം : മലവെള്ളം എത്തിയാല്‍ കൃഷി പൂര്‍ണ്ണമായും നശിക്കും     കോന്നി : അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിൽ തൂക്കുപാലം മുറ്റാക്കുഴി ഭാഗത്തെ വലിയ തോടിന്‍റെ... Read more »

കോന്നിയിലെ ഓണനാളുകളിൽ ഇപ്പോൾ പാക്കനാർ കളി ഇല്ല : പാക്കനാര്‍ കലയുടെ കുലപതിയ്ക്ക് പെൻഷനും ഇല്ല

കോന്നിയിലെ ഓണനാളുകളിൽ ഇപ്പോൾ പാക്കനാർ കളി ഇല്ല : പാക്കനാര്‍ കലയുടെ കുലപതിയ്ക്ക് പെൻഷനും ഇല്ല കോന്നി :പാക്കനാര്‍കളിയെന്ന പ്രാചീന നാടന്‍കലാരൂപം അന്യംനില്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ ജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ച കലാകാരനാണ് കോന്നി അരുവാപ്പുലം മിച്ച ഭൂമി കോളനിയില്‍ താമസിക്കുന്ന ഭാസ്കരന്‍.ചെണ്ട വിദ്വാന്‍ കൂടിയായ ഭാസ്കരന്‍ അടക്കമുള്ള കുടുംബക്കാര്‍... Read more »
error: Content is protected !!