അനിൽ അക്ഷരശ്രീയ്ക്കു കലഞ്ഞൂർ എൽ. പി.എസ്. എസ്. എം. സി. യുടെ സ്നേഹാദരവ്

  കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : 2021 ലെ മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ അനിൽ അക്ഷരശ്രീ കലഞ്ഞൂർ എൽ. പി.എസ്. എസ്. എം. സി. യുടെ സ്നേഹാദരവ് കോന്നി എംഎൽഎ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ യു ജനീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.... Read more »
error: Content is protected !!