സ്റ്റാഫ് ന​ഴ്​​സ്സിനെ ഉടന്‍ ആവശ്യം ഉണ്ട്

  ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബെറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റര്‍ തിരുവനന്തപുരം കുളത്തൂര്‍ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് താമസിച്ചു ജോലി ചെയ്യാന്‍ സ്റ്റാഫ് ന​ഴ്​​സ്സിനെ ഉടന്‍ ആവശ്യം ഉണ്ട് . താല്‍പര്യം ഉള്ളവര്‍  ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ: 9496401234 Read more »
error: Content is protected !!