സീതത്തോട് – നിലയ്ക്കല്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും

    കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : സീതത്തോട് – നിലയ്ക്കല്‍ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് 2022 ജൂലൈ മാസം കമ്മീഷന്‍ ചെയ്യുമെന്ന് ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍ പറഞ്ഞു. സീതത്തോട് – നിലയ്ക്കല്‍ കുടിവെള്ള... Read more »
error: Content is protected !!