ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല സെനറ്റ് അംഗമായി പ്രമോദ് നാരായൺ എം എല്‍ എയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല സെനറ്റ് അംഗമായി പ്രമോദ് നാരായൺ എം എല്‍ എയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല സെനറ്റിലേക്ക് നിയമസഭാ സാമാജികരായ ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ, പ്രമോദ് നാരായൺ, റോജി എം. ജോൺ, പി.പി. സുമോദ്... Read more »
error: Content is protected !!