വന്യ മൃഗങ്ങള്‍ നാട്ടില്‍ എത്തി : കേരളത്തിലെ വനം വകുപ്പ് മേധാവി സ്ഥാനം ഒഴിയണം

  konnivartha.com: വനം ഒരു ധനം എന്നത് പണ്ടത്തെ ആപ്ത വാക്യം . ഇന്ന് വന്യ മൃഗം പോലും കാട് ഇറങ്ങേണ്ട ഗതികേടില്‍ ആണ് .വനത്തില്‍ ഭക്ഷണം ഇല്ല . ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത വന്യ മൃഗങ്ങള്‍ വിശപ്പ്‌ സഹിക്കവയ്യാതെ കണ്ണില്‍ കണ്ടതെല്ലാം തകര്‍ക്കും .... Read more »
error: Content is protected !!