ലോക അണ്ടർ 21 വോളിബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് സായി എൽ എൻ സി പി ഇ യിൽ നിന്ന് രണ്ട് താരങ്ങൾ

      konnivartha.com : ബഹ്റിനിലെ മാനാമയിൽ നടക്കുന്ന എഫ്.ഐ.വി.ബി ലോക അണ്ടർ 21 പുരുഷ വോളിബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്കുളള ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്മിഭായി നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (സായി എൽ.എൻ.സി.പി) കേന്ദ്രത്തിലെ... Read more »
error: Content is protected !!