ഡോക്ടർ ജെറി മാത്യുവിന്റെ സേവനം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ലഭ്യമാണ്

ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റർ പൂങ്കാവ് ,കോന്നി അസ്ഥി രോഗ ചികിത്സാ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ജെറി മാത്യുവിന്റെ സേവനം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും വൈകിട്ട് 4 .30 മുതൽ ലഭ്യമാണ്.ബുക്കിംഗ് :phone:9061167444,9061169444 Read more »

ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റർ പൂങ്കാവ് ,കോന്നി

ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റർ പൂങ്കാവ് ,കോന്നി ലൈഫ് കെയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എട്ടാമത് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി .പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റ് റോബിൻ പീറ്റർ ഉത്‌ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു . Life Care Hospital & Diabetic Research Center poomkavu ,... Read more »

ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റർ പൂങ്കാവ് ,കോന്നി

ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റർ പൂങ്കാവ് ,കോന്നി ഉത്‌ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ 23 രാവിലെ 10 മണിയ്ക്ക് ..സ്വാഗതം Life Care Hospital & Diabetic Research Center poomkavu , konni —————————————നാളെ മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷം പൂർവ്വം... Read more »
error: Content is protected !!