റോളർ  സ്കേറ്റിങ് സംസ്ഥാന ടീമിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു

    konnivartha.com : റോളർ സ്കേറ്റിങ് (ചക്രഷൂ) സംസ്ഥാന ടീമിലേക്ക് കോന്നി വകയാര്‍ പാലനില്‍ക്കുന്നതില്‍ അജി പി ജോര്‍ജിന്‍റെ മകന്‍ അഡ്വിൻ പി അജിയെയും  തെരഞ്ഞെടുത്തു . റോളർ സ്കേറ്റിങ് അസോസിയേഷന്‍ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്ന പരിശീലനത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍... Read more »
error: Content is protected !!