മൂന്ന് മാസത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള മത്സ്യത്തിന് കോന്നിയില്‍ “പിടയ്ക്കുന്ന “വില

കോന്നിയടക്കമുള്ള ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മൂന്നു മാസത്തില്‍ അധികം പഴക്കം വന്ന മത്സ്യം വില്‍ക്കുന്നു .പരാതി ഉയര്‍ന്നത് ഭക്ഷ്യോപദേശക വിജിലന്‍സ് സമിതി യോഗത്തില്‍.പരാതി പറയാത്തവര്‍  വരെ ഈ മത്സ്യം കൂട്ടി വയറ്ഇളകിയെന്നും വെളുപ്പെടുത്തി .ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യ-ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പുകളുടെ റെയ്ഡുകള്‍ ജില്ലയില്‍ കര്‍ശനമാക്കാന്‍ ജില്ലാ... Read more »
error: Content is protected !!