മന്ത്രിയും, പ്രസിഡന്റും എം എൽ എ യും ശബരിമലയിൽ എത്തി

മന്ത്രിയും, പ്രസിഡന്റും എം എൽ എ യും ശബരിമലയിൽ എത്തി കോന്നി വാർത്ത ഡോട്ട് കോം :വൃശ്ചികം ഒന്നായ നാളെ ശബരിമല നട തുറക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചു ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ, ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. കെ അനന്തഗോപൻ, കോന്നി എം എൽ... Read more »
error: Content is protected !!