പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് : എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാം

KONNIVARTHA.COM : 01/01/2000 മുതൽ 31/08/2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ കഴിയാതെ സീനിയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുൻകാല സീനിയോറിറ്റിയോടുകൂടി ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 വരെയുളള കാലയളവിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കി നൽകും.  ... Read more »

പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്

  കോന്നി വാര്‍ത്ത : തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് :മാതൃകാപെരുമാറ്റ ചട്ടം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാല്‍ ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുംവരെ കേരളത്തില്‍ നിന്നും ഉള്ള മറ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിപ്പുകള്‍ “കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോമിലൂടെ “ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പ്രിയ സ്നേഹിതരെ അറിയിക്കുന്നു .... Read more »
error: Content is protected !!