പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താൽ :കോന്നിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പും തുറന്നില്ല

    Konnivartha. Com :പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ദേശീയ സംസ്ഥാന പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻ ഐ എ )അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിക്ഷേധിച്ചു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താൽ തുടങ്ങി.   കോന്നിയിൽ മൂന്ന് പെട്രോൾ... Read more »
error: Content is protected !!