പള്ളിക്കല്‍, ഏനാദിമംഗലം, ചിറ്റാര്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ക് ഡൌണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി

പള്ളിക്കല്‍, ഏനാദിമംഗലം, ചിറ്റാര്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ക് ഡൌണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി   ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ജില്ലയില്‍ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും: ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പള്ളിക്കല്‍, ഏനാദിമംഗലം, ചിറ്റാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ ഡി കാറ്റഗറിയില്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി... Read more »
error: Content is protected !!