പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തില്‍ കോന്നി യൂണിറ്റിലെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു

കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോന്നി യൂണിറ്റിലെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരായ സനിൽ വയലാത്തല, ഡോ വി എസ് . ദേവകുമാർ, അനിൽ പ്ലാവിളയിൽ, പി വി സന്തോഷ്  എന്നിവരെ ആദരിച്ചു.പി മോഹനൻ... Read more »
error: Content is protected !!