പമ്പയിൽ കൂട്ടമായി എത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചാർട്ടേർഡ് ട്രിപ്പുകൾ ഒരുങ്ങുന്നു

konnivartha.com : അയ്യപ്പഭക്തരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഒട്ടുമിക്ക ഡിപ്പോകളിലേയ്ക്കും, റയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളിലേയ്ക്കും ഈ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർവ്വീസുകളുടെ വിവരങ്ങളുo ചാർജ്ജുo ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. CHARTERED TRIP PAMBA CHENGANNUR – RS 9500 PAMBA CHENGANNUR(VIA PANDALAM) RS 12000 PAMBA-KOTTAYAM(VIA ERUMELY) RS 10000 PAMBA-KOTTAYAM(VIA... Read more »
error: Content is protected !!