പത്തനംതിട്ട പുത്തന്‍പീടികയില്‍ 9 സെന്റ്‌ വസ്തു ഉടന്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

പത്തനംതിട്ട പുത്തന്‍പീടികയില്‍ പ്രധാന റോഡില്‍ നിന്നും നൂറു മീറ്റര്‍ ഉള്ളില്‍ വഴി,വെള്ള സൗകര്യം ഉള്ള ഒന്‍പത്  സെന്റ്‌വസ്തു ഉടന്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് .താല്പര്യം ഉള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക :  phone : 9496382077,7306076433 Read more »
error: Content is protected !!